Strategaeth Rheoli'r Trysorlys

Ystyr Rheoli'r Trysorlys yw rheoli'r llif arian, bancio, y farchnad arian a thrafodion marchnad cyfalaf; rheoli'r risgiau cysylltiedig a cheisio sicrhau'r perfformiad neu gydnabyddiaeth orau sy'n gyson â'r risgiau hynny.

2020/21

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 i 2022/23 - PCCG-2019-066


2019/20

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 Adroddiad Blynyddol - TBC

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 Diweddariad Chwe Mis - PCCG-2019-065

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 - PCCG-2019-002


2018/19

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 i 2020/21 Adroddiad Blynyddol - PCCG-2019-048

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 i 2020/21 Diweddariad Chwe Mis - PCCG-2019-001

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 i 2020/21 - PCCG-2018-002


2017/18

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 i 2019/20 Adroddiad Blynyddol - PCCG-2018-031

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 i 2019/20 Diweddariad Chwe Mis - PCCG-2018-001

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 i 2019/20 - PCCG-2016-078


2016/17

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17 i 2018/19 Adroddiad Blynyddol - PCCG-2017-027

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17 i 2018/19 Diweddariad Chwe Mis- PCCG-2016-077

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2016/17 i 2018/19 - PCCG-2015-076