Strategaeth Rheoli'r Trysorlys

Ystyr Rheoli'r Trysorlys yw rheoli'r llif arian, bancio, y farchnad arian a thrafodion marchnad cyfalaf; rheoli'r risgiau cysylltiedig a cheisio sicrhau'r perfformiad neu gydnabyddiaeth orau sy'n gyson â'r risgiau hynny.

2022/23

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2022/23 i 2024/25 Adroddiad Blynyddol

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2022/23 i 2024/25 Diweddariad Chwe Mis 


Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2022/23 i 2024/25 PCCG 2021-033


2021/22

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021/22 i 2023/24 Adroddiad Blynyddol

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021/22 i 2023/24 Diweddariad Chwe Mis 


Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2021/22 i 2023/24


2020/21

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 i 2022/23 Adroddiad Blynyddol

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 i 2022/23 Diweddariad Chwe Mis 

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2020/21 i 2022/23
 - PCCG-2019-066


2019/20

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 Adroddiad Blynyddol 

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 Diweddariad Chwe Mis - PCCG-2019-065

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2019/20 i 2021/22 - PCCG-2019-002


2018/19

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 i 2020/21 Adroddiad Blynyddol - PCCG-2019-048

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 i 2020/21 Diweddariad Chwe Mis - PCCG-2019-001

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2018/19 i 2020/21 - PCCG-2018-002


2017/18

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 i 2019/20 Adroddiad Blynyddol - PCCG-2018-031

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 i 2019/20 Diweddariad Chwe Mis - PCCG-2018-001

Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2017/18 i 2019/20 - PCCG-2016-078