Cysylltu

Yn dilyn cyfarwyddyd y Llywodraeth y dylai gweithwyr weithio gartref ble y bo hynny’n bosibl, mae tîm Swyddfa’r Comisiynydd yn gweithio o bell ar hyn o bryd.

Os yn bosibl, dylech anfon e-bost uniongyrchol at yr aelod staff rydych am gysylltu ag ef neu hi, neu dylech ei ffonio’n uniongyrchol. 

Os nad oes gennych chi fanylion cyswllt uniongyrchol, gallwch e-bostio commissioner@gwent.pnn.police.uk neu, os nad yw e-bost yn bosibl, gallwch ffonio 01633 642200.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â commissioner@gwent.pnn.police.uk

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw reswm, neu os oes gennych chi unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch plismona yn ardal Gwent, gallwch anfon e-bost, ein ffonio neu ysgrifennu atom yn defnyddio'r wybodaeth isod.

Oriau

Llun-Iau

9:00 - 17:00

Gwener

9:00 - 16:00

Cyfeiriad

Prif Weithredwr

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent

Pencadlys yr Heddlu

Llantarnam Park Way
Llantarnam
Cwmbran
Torfaen
NP44 3FW

Anfonwch e-bost atom

commissioner@gwent.pnn.police.uk

Ffôn

01633 642200

Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu