Arolygiadau Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi (HMICFRS)

Mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu roi sylwadau ar yr adroddiadau a gyhoeddir gan HMICFRS ar Heddlu Gwent ac anfon ei sylwadau at yr Ysgrifennydd Cartref.

Byddwn yn cyhoeddi'r adroddiadau a'r sylwadau er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

HMICFRS Inspection Report

Letter from Commissioner to Home Secretary

PEEL: Police Effectiveness, Efficiency and Legitimacy 2018/19 - Gwent Police, February 2020Response to Inspection
Evidence Led Domestic Abuse Prosecutions, January 2020Response to Inspection
Cyber: Keep the light on - An inspection of the police response to cyber-dependent crime, October 2019Response to Inspection 
The Poor Relation: The Police and CPS Response to Crimes Against Older People, July 2019Response to Inspection
Gwent National Child Protection Inspection, 27th June 2019Response to Inspection

Fraud: Time to choose - an inspection of the police response to fraud, April 2019

Response to Inspection

Stalking and harassment: An inspection of Sussex Police commissioned by the police and crime commissioner, and an update on national recommendations in HMICFRS’s 2017 report, 10th April 2019

Response to Inspection Report

Gwent Police Crime Data Integrity Inspection, 5th December 2018

Response to Inspection Report

Understanding difference: the police's initial response to hate crime, 19th July 2018

Response to Inspection Report

PEEL: Police Effectiveness 2017, 22nd March 2018

Response to Inspection Report

HMICFRS and HMIP Unannounced Joint Inspection of Gwent Police Custody, 20th December 2017

Response to Inspection Report

PEEL: Police Legitimacy (Including Leadership) 2017, 12th December 2017

Response to Inspection Report

PEEL: Police Efficiency 2017, 9th November 2017

Response to Inspection Report

Abuse of Position for a Sexual Purpose, 5th October 2017

Response to Assessment Letter

PEEL: Police Effectiveness 2016, 2nd March 2017

Response to Inspection Report


HMICFRS Inspection Response Archive


 

Rhannu hyn: