Dewis Aelodau Panelau Camymddygiad a Thribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu


Mae gan y pedwar Corff Plismona Lleol yng Nghymru bolisi ar y cyd ar gyfer dewis a phenodi aelodau Panelau Camymddygiad a Thribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu, fel y bo’n berthnasol, yn unol â Rheoliadau’r Heddlu (Ymddygiad) 2020. Ceir manylion y broses o ddewis aelodau ar gyfer y panelau hyn yn y ddogfen Dewis Aelodau Panelau Camymddygiad a Thribiwnlysoedd Apeliadau’r Heddlu.

Cymraeg