Datganiad Caethwasiaeth Fodern

Yn unol â Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015, mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent a'r Prif Gwnstabl yn cydnabod eu cyfrifoldeb fel cyflogwyr i fod yn ymwybodol o'r potensial ar gyfer achosion o gaethwasiaeth fodern ac i roi gwybod am achosion neu bryderon o'r fath i'r cyrff perthnasol.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern

 

Rhannu hyn: