Cod Ymddygiad - Comisiynydd Heddlu a Throseddu/Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu

Mae'r Cod Ymddygiad hwn yn berthnasol i'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a'r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu wrth gyflawni neu gynrychioli'r swyddogaethau hyn.

Nid yw'n berthnasol pan fyddant yn gweithredu mewn unrhyw rinwedd preifat.

Cafodd y Cod ei fabwysiadu gan y Comisiynydd ym mis Mai 2016.

Saesneg 

Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu - Hysbysiad o Fuddiannau Datgeladwy (Adolygwyd Mai 2023)