Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Ym mis Hydref 2020, cyhoeddodd Swyddfa'r Comisiynydd a Heddlu Gwent ein hail Gynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd.  Datblygwyd ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-24 ar sail egwyddorion sylfaenol a fydd yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Atodiad

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Adroddiad Blynyddol