Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent yw Jane Mudd


Cyflog
£73,302 y flwyddyn


Y Gofrestr Rhoddion a Lletygarwch


Treuliau a Gwariant