Adroddiad Blynyddol

Dyma Adroddiad Blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu fel sy’n ofynnol o dan adran 12 o Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011.

Adroddiad Blynyddol 2018-19

Adroddiad Blynyddol 2017-18

Adroddiad Blynyddol 2016-17

Adroddiad Blynyddol 2015-16

Adroddiad Blynyddol 2014-15

Rhannu hyn: