Hwb ariannol i glwb bocsio yn y gymuned

Mae Clwb Bocsio Amatur Alway yng Nghasnewydd yn cynnig sesiynau bocsio a mentora personol yn y gymuned, diolch i gyllid gan Swyddfa Comisiynydd Heddlu a...
Photo ceremony attendees

Newidiadau i drefn cwynion Heddlu Gwent

O ddydd Llun 1 Chwefror bydd angen i drigolion sydd am wneud cwyn i Heddlu Gwent gysylltu ag Adran Safonau Proffesiynol y llu, yn hytrach na fy swyddfa i. Bydd...

Diwrnod Cofio'r Holocost

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ymuno ag arweinwyr cymuned ac arweinwyr grwpiau ffydd ym Mhencadlys Heddlu Gwent i gofio'r chwe...

Cyfres newydd o 'Crash Detectives'

Nos Lun, dechreuodd cyfres newydd o'r gyfres lwyddiannus 'Crash Detectives' ar y BBC, sy'n dilyn Uned Ymchwilio i Wrthdrawiadau ar y Ffyrdd Heddlu Gwent. ...

Uned Heddlu Bach newydd ym Mlaenau

Ymunodd tîm Swyddfa'r Comisiynydd â Heddlu Gwent i groesawu'r uned Heddlu Bach newydd ym Mosg Berea ym Mlaenau ddydd Llun. Dywedodd y Comisiynydd Heddlu a...