Cyhoeddi Ymddeoliad

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Gwent wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol ar ddiwedd mis Mehefin 2019.   Prif Gwnstabl Julian Williams “Mae gweithio yn Heddlu Gwent...