Blog: Mis Hanes Pobl Dduon 2019

Roeddwn wrth fy modd i siarad yn nigwyddiad Mis Hanes Pobl Dduon Race Council Cymru yng Ngwent, ddydd Llun 21 Hydref.  Roedd y digwyddiad, ar y thema...

Arolwg o ddiogelwch swyddogion

Mae'r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd yn cynnal arolwg cenedlaethol o ddiogelwch swyddogion heddlu. Maen nhw eisiau deall barn y cyhoedd am gadw...

Pobl ifanc yn adfer canolfan gymuned

Mae tîm o bobl ifanc o Brosiect Pobl Ifanc Maendy yng Nghasnewydd wedi bod yn gweithio i adfer ystafell yn eu canolfan gymuned ar ôl iddi gael ei thargedu gan...