Ymweliad ag Ysgol Islamaidd Al-Islah

Aeth fy nhîm ar ymweliad ag Ysgol Islamaidd Al-Islah, sydd yn Ysgol Gynradd Pilgwenlli, Casnewydd, yn ddiweddar. Treuliodd y tîm a swyddogion cymorth cymunedol...

Prif Gwnstabl yn ymddeol

Yr wythnos hon, cefais y pleser o gynnal derbyniad i nodi ymddeoliad Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Julian Williams, a fydd yn gorffen yn swyddogol dydd Sul 30...