Cynnydd mewn euogfarnau cam-drin domestig

Mae euogfarnau cam-drin domestig yng Nghymru wedi codi yn ôl ffigyrau diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol. Yng Ngwent, canran y cyhuddiadau sy'n arwain...

Datganiad Ymgyrch Uplift

Mae ymgyrch recriwtio cenedlaethol wedi cael ei lansio i recriwtio 20,000 o swyddogion heddlu newydd yn y DU dros y tair blynedd nesaf. Nod yr ymgyrch yw annog...

Twrnamaint Dyfodol Cadarnhaol

Daeth pobl ifanc o Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen at ei gilydd i gymryd rhan mewn twrnamaint pêl-droed 5 bob ochr yng Nghanolfan Hamdden Cil-y-coed. Cymrodd...

Nhaith Undod yr Heddlu

Daeth teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr at ei gilydd ym mhencadlys Heddlu Gwent y bore yma i ffarwelio â'r 20 swyddog heddlu sy'n cymryd rhan yn Nhaith Undod...

Ffurflenni Cydsynio i Dystiolaeth Ddigidol

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi mynegi pryder y bydd defnydd cyffredinol o ffurflenni cydsynio i dystiolaeth ddigidol yn atal rhai...

Dyletswydd Iechyd y Cyhoedd

Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu cyhoeddiad am ddyletswydd gyfreithiol newydd ar gyrff cyhoeddus i atal a mynd i'r afael â...