ARCHWILIO CYFRIFON 2019/2020

Rhoddir rhybudd drwy hyn yn unol ag Adrannau 29 a 30 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (ac fel y manylir ymhellach yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio...

Gyrwyr yn cael eu hannog i wisgo gwregys

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn cefnogi ymgyrch Heddlu Gwent i annog modurwyr i wisgo eu gwregys diogelwch. Dywedodd: "Nid oedd...

Astudiaeth achos: Fearless

Mae Fearless yn rhan o'r elusen Crimestoppers ac mae'n cael ei ariannu gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd a'r Swyddfa Gartref fel rhan o brosiect...

Diwrnod gweithredu cymunedol Crimestoppers

Cynhaliodd Crimestoppers ddiwrnod gweithredu cymunedol yr wythnos hon i dynnu sylw at y gwasanaeth hysbysu am droseddau'n ddienw mae'r elusen yn ei ddarparu. ...

Recriwtio swyddogion cymorth cymunedol

Dywedodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Jeff Cuthbert: "Mae swyddogion cymorth cymunedol yn gwneud gwaith ardderchog. Yn aml, nhw yw'r cysylltiad rhwng yr...