Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn

Mae Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, Adrannau 31A, 32, 42A a 43 yn gofyn bod Awdurdodau 'Bilio' ac Awdurdodau 'Praeseptio' yng Nghymru a Lloegr yn ystyried lefel y cronfeydd wrth gefn sydd eu hangen i gwrdd â gwariant a amcangyfrifir ar gyfer y dyfodol wrth gyfrifo'r gofyniad cyllideb. Yn y cyd-destun hwn, mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yn Awdurdod Praeseptio.

Strategaeth Cronfeydd wrth Gefn
Atodlen 1
Atodlen 2