Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

E-fwletin

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Newyddion diweddaraf

Canolfan pobl ifanc Y Fenni'n derbyn hwb gan yr Uchel Siryf

Mae Canolfan 7Corners yn Y Fenni wedi derbyn £5,000 gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Creu Strydoedd Saffach yng Nghoed-duon

Roeddwn yn falch i weld llawer o bobl yn bresennol yn nigwyddiad atal trosedd Heddlu Gwent yn ASDA Coed-duon ar y penwythnos.

Hwb i brosiect ieuenctid Dyffryn gan yr Uchel Siryf

Mae elusen yng Nghasnewydd wedi cael hwb o £5000 gan Gronfa Uchel Siryf Gwent.

Academi ffilm i agor ei ddrysau i bobl ifanc yn ystod gwyliau...

Mae academi ffilm ym Mlaenau Gwent, sydd wedi ennill gwobrau, yn agor ei ddrysau i blant yn ystod gwyliau ysgol.

Prosiect Ieuenctid Pont-y-pŵl

Roeddwn yn falch i gael gwahoddiad i Brosiect Ieuenctid Pont-y-pŵl gan y bobl ifanc a ddaeth i'r digwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid ym mis Mawrth.

Gwaith partner i fynd i'r afael â beicio oddi ar y ffordd

Cefais wahoddiad yn ddiweddar i gyfarfod bord gron i drafod beicio oddi ar y ffordd.