Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

E-fwletin

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion diweddaraf gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Newyddion diweddaraf

Asesiad o anghenion dioddefwyr

Rydym wedi penodi Supporting Justice i gynnal asesiad o anghenion dioddefwyr, yn rhan o'n gwaith cydweithredol gyda chomisiynwyr heddlu a throsedd De Cymru a Dyfed Powys.

Ymweliad y Gweinidog Plismona

Yr wythnos hon cawsom ymweliad gan Weinidog Plismona Llywodraeth y DU, Chris Philp AS.

Uwch-gyngor Plant Blaenau Gwent

Yr wythnos hon aeth fy nhîm i gyfarfod Uwch-gyngor Plant Blaenau Gwent, sy'n cynnwys plant o ysgolion ledled y sir, i gynnal gweithdy ar ddiogelwch cymunedol.

Heddlu Gwent yn derbyn 47 swyddog newydd

Yr wythnos yma cefais y fraint o gael gwahoddiad i seremoni cwblhau hyfforddiant 47 swyddog heddlu newydd.

Pobl ifanc yn rhoi’r sbotolau ar arweinwyr Gwent

Mae plant a phobl ifanc o bob rhan o Went wedi holi rhai o brif arweinwyr Gwent yn nigwyddiad Hawl i Holi Ieuenctid blynyddol Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Grwpiau cymunedol ar hyd Gwent yn dod at ei gilydd ar gyfer...

Ymunodd grwpiau cymunedol gyda’i gilydd i wneud cais am gyfran o bot grantiau gwerth tua £60,000 o Gronfa Gymunedol Uchel Siryfion Gwent.