Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion Diweddaraf

Tu Ôl i’r Bathodyn 2022

Daeth dros 20,000 o drigolion Gwent i ddigwyddiad Heddlu Gwent, Tu Ôl i’r Bathodyn, dros y penwythnos.

Cydnabyddiaeth gan Dogs Trust i’r Cynllun Lles Anifeiliaid

Rwyf wrth fy modd bod y Cynllun Lles Anifeiliaid, sy'n cael ei reoli gan fy nhîm ac sy'n sicrhau bod cŵn Heddlu Gwent yn cael eu trin yn dda a bod y safonau uchaf yn cael eu...

Strategaeth blismona newydd sy’n canolbwyntio ar y plentyn yng...

Mae Heddlu Gwent wedi lansio strategaeth newydd sy’n gosod lles plant a phobl ifanc wrth wraidd ei benderfyniadau.

Sesiynau pêl-droed nos Sadwrn yn dod â chymunedau at ei gilydd

Mae sesiwn hyfforddiant pêl-droed nos Sadwrn am ddim i blant a phobl ifanc yn dod â chymunedau at ei gilydd yng Nghasnewydd.

Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc Casnewydd

I nodi Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid, ymwelodd fy swyddfa â’r Prosiect Cymunedol Pobl Ifanc, sydd wedi’i leoli yn Tŷ Cymunedol ym Maendy.

Swyddogion newydd yn dechrau ar eu gyrfa

Roeddwn wrth fy modd i groesawu 47 o swyddogion newydd Heddlu Gwent a'u teuluoedd i'w seremoni diwedd hyfforddiant yr wythnos hon.