SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni cyflym

Uned Ymateb i'r Cyhoedd

Oes gennych ganmoliaeth neu ydych chi'n anfodlon ar rywbeth?

Penderfyniadau a Wnaethpwyd

Darganfyddwch y penderfyniadau a wnes i yn ddiweddar.

Eich Hawliau

Dysgwch fwy am...

Lleisiwch eich barn

Praesept Treth y Cyngor.

Newyddion diweddaraf swyddfa CHT

16
Jan
15
Jan
14
Jan

Cwcis

Darllenwch y dudalen hon er mwyn gwybod mwy am y cwcis mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedduyn eu defnyddio.