Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Cwyno

Gwybodaeth am sut i wneud cwyn yn erbyn neu leisio pryder ynghylch Heddlu Gwent, neu Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd.

Newyddion diweddaraf

Swyddfa'r Comisiynydd yn ennill gwobr genedlaethol am y cynllun...

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi ennill cydnabyddiaeth genedlaethol am ansawdd uchel ei gynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd

Gwnaethom ymuno â phartneriaid yn Senghennydd yng Nghwm Aber ar gyfer cyfarfod cyffredinol blynyddol Canolfan Galw Heibio Pobl Ifanc Senghennydd (Sydic) yr wythnos yma.

Ymgysylltu â chymunedau

Yr wythnos yma cawsom wahoddiad i roi cyflwyniad i Fforwm 50+ Cwmbrân, ac i siarad â thrigolion mewn bore coffi yn Neuadd y Pentref, Pandy, Y Fenni.

Gwent yn sicrhau £700,000 i roi cymorth i oroeswyr camdriniaeth a...

Mae Gwent wedi derbyn £700,553.12 gan gronfa Strydoedd Saffach y Swyddfa Gartref i gefnogi ymgyrchoedd sy'n mynd i'r afael â throsedd mewn cymunedau.

Plant ym Mhilgwenlli'n elwa ar gyllid Comisiynydd yr Heddlu a...

Yn ddiweddar, gwnaethom ymweld â KidCare4u sydd wedi derbyn cyllid gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd i gynnal clwb dydd Sadwrn wythnosol i blant 5-16 oed.

Lleisiwch eich barn ynglŷn â chyllid yr heddlu yng Ngwent

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn am farn trigolion ynglŷn â chyllid yr heddlu ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.