Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

E-Fwletin

Cofrestrwch i dderbyn e-fwletin wythnosol gyda newyddion diweddaraf Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Cofio'r Holocost

Heddiw, bydd pobl ar draws y byd yn cofio'r chwe miliwn o Iddewon a gafodd eu llofruddio yn ystod yr Holocost, a'r rhai a laddwyd mewn hil-laddiad yn Cambodia, Rwanda, Bosnia...

Dileu cosbi plant yn gorfforol yng Nghymru

O ddydd Llun 21 Mawrth bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru.

Galw ar bobl ifanc!

Rydym yn annog pobl ifanc ledled Gwent i gymryd rhan mewn arolwg ar-lein byr i helpu i nodi'r materion sy'n bwysig iddynt.

Allech chi wneud gwaith swyddog heddlu?

Os ydych chi'n chwilio am yrfa newydd, cyffrous ac amrywiol, lle mae pob diwrnod yn wahanol, yna gallai gyrfa yn yr heddlu fod yn ddelfrydol i chi.

Cyfarfod Cyngor Tref Brynmawr

Ymunais ag Arolygydd Shane Underwood o Heddlu Gwent am gyfarfod gyda Chyngor Tref Brynmawr yr wythnos hon.

Marcio sgwteri symudedd

Yr wythnos hon buom gyda thîm Dangos y Drws i Drosedd Heddlu Gwent yng Nghwmbrân i gynnig marcio fforensig am ddim i drigolion gyda sgwteri symudedd.