CYNLLUN HEDDLU A THROSEDDU GWENT

SICRHAU GWENT MWY DIOGEL 2017-2021

Bydd fy nghynllun yn llywio penderfyniadau am drawsnewid a sut y gallwn fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau i helpu i gadw pobl yn ddiogel a darparu gwasanaeth effeithiol, hygyrch y gall pobl ymddiried ynddo sydd hefyd yn rhoi gwerth am arian i bobl Gwent.

Dolenni Cyflym

Cylchlythyr

Cofrestrwch i gael diweddariadau gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Newyddion Diweddaraf

Dathlu Calan Gaeaf yn ddiogel

Mae Heddlu Gwent wedi creu pecyn gweithgareddau i blant sy’n llawn o adnoddau i'w hargraffu, i annog gwrachod a dewiniaid bach i fynd i...

Cyflwyno tagiau sobrwydd yng Nghymru i fynd i'r...

Gallai troseddwyr yng Nghymru sydd wedi troseddu dan ddylanwad alcohol gael eu gwahardd rhag yfed a'u gorfodi i wisgo 'tagiau sobrwydd' i...

Blog gwadd: Deborah Lippiatt, Rheolwr Gwasanaeth...

Mae Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent (GDAS) yn gonsortiwm sy'n cynnwys Kaleidoscope, Barod a G4S ac mae'n darparu gwasanaethau cymorth...

Digwyddiad Calan Gaeaf yn ystod y cyfnod atal byr

Dros gyfnod Calan Gaeaf eleni mae Urban Circle Casnewydd a G-Expressions yn cynnal wythnos o gemau, digwyddiadau a heriau ar-lein i blant a...

Wythnos Ryngwladol Ystafelloedd Rheoli

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi canmol gwaith caled ac ymroddiad staff ystafell reoli’r llu Heddlu Gwent.

Cadwch yn ddiogel a dangoswch gefnogaeth i'r GIG

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, wedi ategu galwadau ar drigolion i aros gartref lle y bo'n bosibl a chadw'n...