Cynllun Heddlu a Throsedd

Mae Cynllun Heddlu a Throsedd y Comisiynydd yn amlinellu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer plismona yng Ngwent tan 2025.

Dolenni Cyflym

Ein Cyllid

Y Comisiynydd sy'n pennu'r praesept plismona ac ef sy’n gyfrifol am bennu cyllideb yr heddlu a dosbarthu grantiau plismona.

Newyddion diweddaraf

Sesiynau bocsio ysgol yn chwalu rhwystrau gyda phobl ifanc

Mae prosiect a ariennir gan y Comisiynydd Heddlu a Throsedd sy'n darparu hyfforddiant bocsio digyswllt yn helpu i gadw plant yn Nhorfaen yn egnïol ac yn yr ysgol.

Gwobrau Heddlu Gwent 2021

Roeddwn yn falch iawn i gefnogi Gwobrau'r Llu blynyddol Heddlu Gwent yr wythnos hon.

Datganiad: Ymchwiliad The Sunday Times

Mae’r honiad am negeseuon ffiaidd a ganfuwyd ar ffôn symudol cyn swyddog heddlu, fel sydd wedi cael ei adrodd yn The Sunday Times, yn ddifrifol iawn.

Cynllun ymwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn recriwtio ymwelwyr annibynnol â dalfeydd.

Diwrnod Rhuban Gwyn 2022

Rydym yn gofyn i drigolion ledled Gwent gymryd rhan a chefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn ddydd Gwener 25 Tachwedd.

Y Comisiynydd yn lansio cystadleuaeth gelf gwrth-drais

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, Jeff Cuthbert, wedi lansio cystadleuaeth gelf gwrth-drais i gadw neges bwerus yr Angel Cyllyll yn fyw pan fydd yn gadael Gwent ar 1af...