Gweithdrefn ar Gyfer Cwynion yn Ymwneud â Chydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg

Mae'r weithdrefn hon yn ymwneud â chwynion yn ymwneud â safonau'r Gymraeg sy'n gymwys i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent.

Mae'n nodi sut y byddwn yn ymateb i gwynion a dderbyniwyd.

Gweithdrefn Cwynion yn ymwneud â Safonau’r Gymraeg