Datganiad Cyfrifon 

Pwrpas y Datganiad Cyfrifon yw darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad, atebolrwydd rheoli adnoddau, risgiau ac ansicrwydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent sy'n ddefnyddiol i ystod eang o ddefnyddwyr.

Gallai defnyddwyr y datganiadau ariannol gynnwys y cyhoedd, y Llywodraeth, cyrff sy'n dyfarnu grantiau, gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a chontractwyr y Comisiynydd.

Mae'n ofynnol ar bob corfforaeth unigol gynhyrchu ei hendid sengl ei hun o'r Datganiad Cyfrifon â'r Comisiynydd i gynhyrchu Datganiad Cyfrifon ar gyfer y Grŵp.

2018/2019

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 

Cyfrifon Prif Gwnstabl 


2017/2018

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyfrifon Prif Gwnstabl

2016/2017

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyfrifon Prif Gwnstabl

2015/2016

Cyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Cyfrifon Prif Gwnstabl

 

 

Rhannu hyn: