Datganiad Cyfrifon

Pwrpas y Datganiad Cyfrifon yw darparu gwybodaeth am sefyllfa ariannol, perfformiad, atebolrwydd rheoli adnoddau, risgiau ac ansicrwydd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent sy'n ddefnyddiol i ystod eang o ddefnyddwyr.

Gallai defnyddwyr y datganiadau ariannol gynnwys y cyhoedd, y Llywodraeth, cyrff sy'n dyfarnu grantiau, gweithwyr, cwsmeriaid, cyflenwyr a chontractwyr y Comisiynydd.

Mae'n ofynnol ar bob corfforaeth unigol gynhyrchu ei hendid sengl ei hun o'r Datganiad Cyfrifon â'r Comisiynydd i gynhyrchu Datganiad Cyfrifon ar gyfer y Grŵp.

2023/2024

Datganiad Cyfrifon

2022/2023

2021/2022


2020/2021


2019/2020


2018/2019


2017/2018


2016/2017


2015/2016