Polisi Rhoddion a Lletygarwch

Nod y polisi hwn yw gwella hyder y cyhoedd drwy sicrhau nad yw Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent a’i staff yn derbyn rhoddion a lletygarwch, oni bai ei fod yn unol â’r egwyddorion a nodir yng ngweithdrefn (Rhoddion a Lletygarwch) y polisi hwn.

Cymraeg