Craffu ar Stopio a Chwilio

Ym mis Ionawr 2013, penderfynodd y Comisiynydd roi gweithdrefn hap samplu stopio a chwilio ar waith, a fyddai'n cael ei gyflawni ar ei ran gan grŵp hap samplu (Cofnod Penderfyniad - PCCG-2013-001).

Mae'r grŵp wedi cael ei sefydlu gyda Chylch Gwaith ac mae'n cynnwys aelodau o'r Grŵp Cynghori Annibynnol sy'n cyflawni'r ymarfer hwn fel cynrychiolwyr y gymuned.

Ym mis Medi 2017, ar gais y Prif Gwnstabl Cynorthwyol, dechreuodd gwaith i ehangu ffocws y grŵp i gynnwys yr holl achosion o ddefnyddio grym gan Heddlu Gwent.  Cafodd y grŵp ei ail enwi fel y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb a chrëwyd Cylch Gwaith newydd.  Mae'r Panel Craffu'n cael ei gyd-gysylltu a'i gefnogi gan staff Swyddfa'r Comisiynydd.

Mae Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad Swyddfa'r Comisiynydd yn derbyn adroddiad ar ganlyniadau'r ymarfer craffu, er mwyn i’r Comisiynydd a Phrif Swyddogion eu hystyried.

Adroddiad y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Ionawr 2020
Atodiad A

Adroddiad y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Hydref 2019
Atodiad A

Adroddiad y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Gorffennaf 2019
Atodiad A

Adroddiad y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Ebrill 2019
Atodiad A

Adroddiad y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Hydref 2018

Adroddiad y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Ebrill 2018

Panel Craffu ar Gyfreithlondeb Tachwedd 2017

Adroddiad Hap Samplu Stopio a Chwilio Mehefin 2017

Adroddiad Hap Samplu Stopio a Chwilio Gorffennaf 2016​​​​​​​

Rhannu hyn: