Yr Iaith Gymraeg

Daeth Mesur yr Iaith Gymraeg i rym 9 Chwefror 2011 a sefydlodd safle  Comisiynydd y Gymraeg.  Mae'r Mesur hefyd yn cyflwyno safonau’n ymwneud â'r iaith Gymraeg a fydd yn cymryd lle cynlluniau iaith Gymraeg ar hyn o bryd.

Cafodd y Rhybudd Cydymffurfio ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent a gyhoeddwyd ar 30 Medi 2016. Mae'r ddogfen hon yn darparu'r safonau y mae'n ofynnol Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i weithredu ar draws y sefydliad.

Mae Swyddfa'r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ar gyfer Gwent a Heddlu Gwent wedi ymrwymo i drin y  Gymraeg a'r Saesneg ar sail cydraddoldeb wrth gyflawni ein busnes cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder yng Nghymru.

Mae sut y byddwn yn defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg yn seiliedig ar:

  • y Gymraeg a'r Saesneg yn meddu ar statws cyfartal;
  • ein nod i wella'r ddarpariaeth gwasanaeth i'r cyhoedd yn eu dewis iaith.

Bydd Strategaeth y Gymraeg yn cael ei gyhoeddi i gefnogi gweithrediad y safonau ar waith.


Gweithdrefn ar gyfer Cwynion yn ymwneud â Chydymffurfiaeth â Safonau'r Gymraeg


Welsh Language Standards Annual Compliance Monitoring Report

The Office of the Police and Crime Commissioner will publish, on an annual basis, a report detailing performance under the Welsh language standards (standards 155, 161 and 167).  The report will be published no later than six months following the end of the financial year to which the report relates.

Annual Monitoring Report 2017-18

Annual Monitoring Report 2016-17

Rhannu hyn: