Eich Hawl I Wybodaeth

Hysbysiadau Preifatrwydd

Deall sut rydym ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Cael gafael ar eich data personol

Rhyddid Gwybodaeth

Cael gafael ar y wybodaeth sy'n cael ei chadw gennym ni

Rheoli Cofnodion

Sut rydym ni'n edrych ar ôl ein gwybodaeth

Cwyno

Mwy o wybodaeth ynghylch sut gallwch wneud cwyn rhyddid gwybodaeth neu ddiogelu data

Cysylltu â'r Swyddog Diogelu Data

Sut i gysylltu â Swyddog Diogelu Data'r Comisiynydd

Cwcis

Defnyddio Cwcis

Gwybodaeth Ymwadiad

Dysgwch fwy am ein gwybodaeth ymwadiad

Rhannu hyn: