Ystafell Newyddion

Cynhadledd anabledd yn y maes plismona

Roeddwn yn falch i fod yn bresennol mewn cynhadledd yr wythnos hon a oedd yn edrych ar anabledd yn y maes plismona.

Cyllid ar gael ar gyfer grwpiau cymunedol

Rydym yn derbyn ceisiadau am gyllid gan Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn nodi Diwrnod Coffa...

Y penwythnos hwn gwnaethom nodi Diwrnod Coffa Cenedlaethol yr Heddlu.

Swyddogion dan Hyfforddiant wedi graddio

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi croesawu 38 o swyddogion heddlu newydd i Heddlu Gwent.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn talu teyrnged i’w Mawrhydi Y...

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent, Jeff Cuthbert, wedi talu teyrnged i'w Mawrhydi Y Frenhines.

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer...

Lansio Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth newydd ar gyfer Cyfiawnder Troseddol yng Nghymru

Adroddiad Blynyddol Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru

Yr wythnos hon, cyhoeddodd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Cymru ei adroddiad blynyddol.

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn llongyfarch y Prif Weinidog...

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi llongyfarch y Prif Weinidog newydd, Liz Truss, ar ei phenodiad.

Dathlu Pride Cymru

Roeddwn yn falch iawn i fod yn bresennol yn Pride Cymru yng Nghaerdydd y penwythnos diwethaf i ddathlu ein cymunedau LHDTQ+.

Dwyn Heddlu Gwent i gyfrif

Yr wythnos hon cadeiriais gyfarfod chwarterol y Bwrdd Strategaeth a Pherfformiad, lle rwy'n dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif yn ffurfiol ar ran y cyhoedd.

Dathlu llwyddiant pobl ifanc ym Mrynmawr

Yr wythnos hon cefais y fraint o gael gwahoddiad gan Glwb Rotari Brynmawr i ddathlu llwyddiant pobl ifanc sydd wedi bod yn gweithio er budd eu cymuned.

Ymgysylltu gyda'n cymunedau gwledig

Dydd Sadwrn, cefais y pleser o fynd i Sioe Bedwellte. Roedd yn ddiwrnod sych a heulog diolch i'r drefn felly roedd ymwelwyr yn hapus i aros am sgwrs gyda mi a'r tîm.