Cyllid a Ddyfarnwyd 2021-22

 

Rhif Penderfyniad

Teitl

Swm

Rheswm dros y Dyfarniad

Amodau Cysylltiedig

PCCG-2020-051

 

PCCG-2020-063

 

PCCG-2021-005

Dyraniad Cyllid Partneriaeth Diogelwch Cymunedol a Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid 2021/22

£489,779

Roedd pob cais yn bodloni meini prawf cyllido’r Partner Diogelwch Cymunedol a Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid

Adroddiadau monitro bob 6 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol. Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

PCCG-2020-057

PCCG-2021-002

 

PCCG-2020-053

Cymorth i Ddioddefwyr Cam-drin Domestig neu Drais Rhywiol

£713,415

 

Yn ogystal â  £151,036 ychwanegol i Gyngor Dinas Casnewydd a £41,655 i New Pathways

 

Cyfanswm: £906,106

Cynigwyd cyllid ychwanegol yn ogystal â chyllid chwyddo gan y Weinyddiaeth Cyfiawnder eleni. 

Roedd pob derbynnydd yn ddarostyngedig i broses ymgeisio ar gyfer y cyllid chwyddo.  Yn ogystal â’r cofnodion penderfyniadau dyfarnwyd mwy o gyllid i wasanaeth cynghorwyr annibynnol cam-drin domestig New Pathways a Chyngor Dinas Casnewydd i gynyddu darpariaeth gwasanaeth. 

Yn benodol cynghorydd gwrywaidd i New Pathways a phedwar cynghorydd ychwanegol i Gyngor Dinas Casnewydd.

Adroddiadau monitro bob 6 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol. Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

PCCG-2020-059

Cronfa Gymuned Uchel Siryf Gwent

£65,000

Sefydliadau lleol llai yn rhoi blaenoriaeth i ddatrysiadau sy’n diwallu eu hanghenion yn lleol

Caiff ei rhedeg mewn partneriaeth â Swyddfa’r Comisiynydd – rhaid cefnogi blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throsedd.

PCCG-2020-052

Camau Cynnar Gyda’n Gilydd

£123,457

Roedd y cynnig a gyflwynwyd yn bodloni’r amcanion 

Adroddiadau monitro bob 6 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol. Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

PCCG-2020-054

 

PCCG-2020-50

Cyllid Partner Connect Gwent

£122,242

Bodloni blaenoriaethau’r Cynllun Heddlu a Throsedd

Adroddiadau monitro bob 6 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol. Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

PCCG-2020-056

Cyllid Trais Difrifol a Throsedd Trefnedig

£164,794

Roedd y cynnig a gyflwynwyd yn bodloni’r amcanion 

Adroddiadau monitro bob 6 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol. Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

PCCG-2020-055

Cyllid Ymyrraeth Ieuenctid – Dyfodol Cadarnhaol

£181,000

Roedd y cynnig a gyflwynwyd yn bodloni’r amcanion 

Adroddiadau monitro bob 3 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol. Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

PCCG-2021-024

Dyfarniad Cronfa Gomisiynu ar gyfer Menywod Agored i Niwed a Dioddefwyr Cam-fanteisio Rhywiol

£20,000

Roedd y cynnig a gyflwynwyd yn bodloni’r amcanion 

Adroddiadau monitro bob 6 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol am gyfnod o 2 flynedd.  Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu  a Throsedd.

 

PCCG-2021-019

Cyllid Rhaglen Tramgwyddwyr

 

£170,500

Grant penodol gan y Swyddfa Gartref ar gyfer y maes hwn – roedd y cynigion a gyflwynwyd yn bodloni’r amcanion. 

Adroddiadau monitro bob 3 mis ac adroddiad canlyniadau blynyddol.  Rhaid diwallu blaenoriaethau Cynllun Heddlu a Throsedd a gofynion grant y Swyddfa Gartref.