Etholiad

Gwybodaeth i ymgeiswyr

Mae comisiynwyr heddlu a throsedd yn cael eu hethol bob pedair blynedd. 

I ddarllen am swyddogaethau a chyfrifoldebau comisiynydd heddlu a throsedd, ewch i wefan Y Swyddfa Gartref.

Os hoffai ymgeiswyr am y rôl Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu sgwrs anffurfiol am y swydd a chyfrifoldebau, neu unrhyw wybodaeth berthnasol arall, cysylltwch â Siân Curley, Prif Weithredwr ar sian.curley@gwent.police.ukYmwelwyr annibynnol â dalfeydd

Mae gan bob Comisiynydd Heddlu a Throseddu ddyletswydd gyfreithiol i redeg cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd, lle mae aelodau lleol o’r cyhoedd yn gwirfoddoli i wasanaethu fel Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd gan ymweld yn rheolaidd ac yn ddirybudd â dalfeydd yr heddlu i wirio hawliau a llesiant y rhai a gedwir yn y ddalfa yn ogystal â'r amodau y maent yn cael eu cadw ynddynt.

CANLLAW I DDYLETSWYDDAU COMISIYNWYR
HEDDLU A THROSEDDU I REDEG CYNLLUN
YMWELWYR ANNIBYNNOL Â DALFEYDD