Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd 2020

Mae comisiynwyr heddlu a throsedd yn cael eu hethol bob pedair blynedd.  Roedd yr etholiad diwethaf ym mis Mai 2016 a bydd yr etholiad nesaf ddydd Iau 7 Mai 2020.

Mae sesiwn briffio ar gyfer ymgeiswyr yn cael ei gynnal ym mhencadlys Heddlu Gwent yng Nghwmbrân ddydd Mawrth 17 Mawrth am 4pm yn Ystafell Bwyllgora 1.

Dylai ymgeiswyr gysylltu â: sian.curley@gwent.pnn.police.uk am ragor o fanylion ac i gadarnhau y byddant yn bresennol.


I ddarllen am swyddogaethau a chyfrifoldebau comisiynydd heddlu a throsedd, ewch i wefan Y Swyddfa Gartref


Mae’r Gymdeithas Comisiynwyr Heddlu a Throsedd wedi creu pecyn gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr a darpar ymgeiswyr hefyd

Mae'r fideo byr hwn, a gynhyrchwyd gan Gymdeithas y Comisiynwyr Heddlu a Throsedd, yn esbonio sut gall y cyhoedd leisio barn ynghylch pwy yw eu comisiynydd heddlu a throsedd lleol. 

I ddarllen mwy am ganllawiau etholiad i ymgeiswyr sydd am fod yn gomisiynwyr heddlu a throsedd a'u hasiantau, gan gynnwys cymwysterau ar gyfer sefyll fel ymgeisydd, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

Gwybodaeth i ymgeiswyr ar y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd.

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru pan fydd y canllawiau ar gael ar gyfer 2020.

Rhannu hyn: