Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-020
14 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi ystyried cymryd rhan mewn ymgyfreitha posibl yn erbyn cyflenwr am ddarparu cynhyrchion diffygiol.
PCCG-2023-015
12 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi derbyn Adroddiad y Cydbwyllgor Archwilio ar gyfer 2022/23.
PCCG-2023-017
7 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu ymyraethau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2023/24.
PCCG-2023-009
6 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i gyfrannu cyllid o £3,750 tuag at Gynhadledd Cymdeithas Genedlaethol yr Heddlu Du.
PCCG-2023-016
5 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i gyfrannu at Gronfa Gymunedol Uchel Siryf Gwent ar gyfer 2024/25.
PCCG-2023-013
24 Hydref 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 11 Gorffenaff 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-007a
24 Hydref 2023
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd ac mae'n fodlon ar y cynnydd.
PCCG-2023-006
23 Awst 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro perfformiad ei swyddfa yn ystod 2022/23 mewn perthynas â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
PCCG-2023-011
22 Awst 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 26 Ebril 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-004
10 Awst 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gweithgarwch Rheoli'r Trysorlys a gwir Ddangosyddion Darbodus ar gyfer 2022/23.