Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-027
20 Chwefror 2024
Cytunodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent Dros Dro i ddyfarnu Lot 1 a Lot 2 y Fframwaith ar gyfer Darparu Gwasanaethau Menywod ac Oedolion Ifanc i The Nelson Trust.
PCCG-2023-025
19 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent (Dros Dro) wedi cadarnhau Cyllideb yr Heddlu a Throsedd ar gyfer 2024/25
PCCG-2023-024
7 Chwefror 2024
Cytunodd y Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dros Dro i gymeradwyo’r contract yn ôl y gofyn i brynu Taser 10 fel dyfeisiau dargludo ynni (CED) ac offer cysylltiedig.
PCCG-2023-023
10 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 23 Hydref 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-049
9 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 10 Hydref 2023 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-022
8 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2022-23.
PCCG-2023-021
8 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofrestri rhoddion a lletygarwch a buddiannau busnes ei swyddfa ar gyfer 2022-23
PCCG-2023-018
4 Ionawr 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2024-25 hyd 2026-27 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.
PCCG-2023-019
4 Ionawr 2024
Mae'r Comisiynydd wedi monitro Gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys am y cyfnod 1 Ebrill 2023 tan 30 Medi 2023.
PCCG-2023- 014
21 Rhagfyr 2023
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i weithredu fel bancer o ran dyrannu cyllid rhwng Cyfiawnder Trosedd yng Nghymru (CJIW) a Clinks, a'r cyfraniad tuag at gostau Swyddog Datblygu i’r Rhwydwaith Ymgysylltu â'r Gymuned.