Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wMae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu £197,652 o gyllid grant i raglen Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25.

Reference Number: PCCG-2023-034

Date Added: Dydd Gwener, 22 Mawrth 2024

Attachments: