Log Penderfyniadau

Penderfyniadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent

Clirio'r Chwiliad
PCCG-2023-043
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn contract Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent am un flwyddyn, hyd at 31ain Mawrth 2026
PCCG-2023-045
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i CARA (Cautioning and Relationship Abuse) ar gyfer 2023/24 a 2024/25.
PCCG-2023-031
22 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cymeradwyo'r diwygiadau i'r Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.
PCCG-2023-046
21 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ariannu Cydgysylltydd Busnes Cymru Gyfan yn rhannol.
PCCG-2023-035
20 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i sefydliadau sy'n gweithio ar y cyd â Heddlu Gwent i ddarparu ymyriadau trais difrifol a throseddau trefnedig yn ystod 2024/25
PCCG-2023-032
7 Mawrth 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid grant o Gronfa Gymunedol yr Heddlu y Comisiynydd ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/2025.
PCCG-2023-030
23 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 18 Ionawr 2024 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.
PCCG-2023-028
23 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i ddiwygio dyraniad cyllid - Cyllid Ymyrraeth y Ddyletswydd Trais Difrifol ar gyfer 2023/2024.
PCCG-2023-029
23 Chwefror 2024
Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent (Dros Dro) i ddyfarnu’r contract Glanhau a Gwasanaethau Cysylltiedig i Glen Group Ltd.
PCCG-2023-026
21 Chwefror 2024
Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent Dros Dro wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer Darpariaeth Gwasanaethau Trwsio Cerbydau yn dilyn Damwain (Lot 1 Heddlu Gwent) i Christopher Jones, unig fasnachwr sy'n masnachu fel Ceejay Autoworx.