Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid i New Pathways a Cymorth i Fenywod Cyfannol i roi cymorth i ddioddefwyr troseddau rhywiol yng Ngwent.

Reference Number: PCCG-2022-006

Date Added: Dydd Gwener, 22 Ebrill 2022

Attachments: