Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn cyfnod rhai o aelodau'r cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd o 2022 i 2023.

Reference Number: PCCG-2021- 012

Date Added: Dydd Mawrth, 27 Gorffennaf 2021

Details:

Gan fod dau aelod profiadol wedi penderfynu ymddeol o'r cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn ddiweddar, caiff y cyfnod ei ymestyn am flwyddyn arall tan 2023 ar gyfer tri o'r gwirfoddolwyr yr oedd eu cyfnod i fod i ddod i ben yn 2022. Bydd hyn yn rhoi amser i Swyddfa'r Comisiynydd recriwtio a hyfforddi gwirfoddolwyr newydd a chadw'r gwirfoddolwyr profiadol sy'n rhan o'r cynllun.

Attachments: