Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi penderfynu rhoi mwy o gyllid i Umbrella Cymru i barhau i ddarparu gwasanaeth dros dro o fewn Connect Gwent i ddioddefwyr sy'n blant a phobl ifanc.

Reference Number: PCCG -2020-054

Date Added: Dydd Mawrth, 16 Mawrth 2021

Attachments: