Sioe deithiol lles Coleg Gwent

6ed Mai 2022

Cafodd fy nhîm wahoddiad i ymuno â sioe deithiol lles Coleg Gwent yng Nghampws Casnewydd yr wythnos hon.

Roedd yn gyfle i siarad â phobl ifanc am y materion sydd o bwys iddyn nhw, ac i rannu cyngor atal trosedd.

Diolch i bawb a gymrodd ran ac a helpodd i wneud y digwyddiad yn llwyddiant.