#OpSceptre - Swyddog Cymorth Cymunedol Heddlu Gwent, Linzi Nicholls cerdd

Mae Ymgyrch Sceptre #OpSceptre yn dychwelyd yr wythnos hon. Mae’r ymgyrch yn parhau am wythnos ac mae pob llu yng Nghymru a Lloegr yn rhan ohoni. Nod yr ymgyrch yw mynd i’r afael â throseddau cyllyll a chodi ymwybyddiaeth o’u heffaith.

I nodi lansiad yr ymgyrch, mae Swyddog Cymorth Cymunedol Heddlu Gwent, Linzi Nicholls, wedi ysgrifennu cerdd sy’n tynnu sylw at effeithiau posibl cario cyllell.

Knife Lives - Swyddog Cymorth Cymunedol Heddlu Gwent, Linzi Nicholls cerdd