Hysbysiad O Ardystiad Cwblhau Archwiliad

Rhoddir hysbysiad drwy hyn bod yr archwiliad o gyfrifon Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a chyfrifon Prif Gwnstabl Gwent ar gyfer y flwyddyn yn dod i ben 31 Mawrth 2019 bellach wedi’i gwblhau.

Archwilio Cyfrifon