Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid i gyfrannu at ddarpariaeth y gwasanaeth Eiriolwr Trais Domestig Annibynnol ar gyfer blwyddyn ariannol 2024/25.

Reference Number: PCCG-2023-040

Date Added: Dydd Gwener, 22 Mawrth 2024

Attachments: