Bydd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent yn adolygu cyfleoedd cyllid 2024/2025 ar gyfer y ddwy ardal blismona leol o'r Gronfa Effaith Gadarnhaol yn dilyn etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd ym mis Mai 2024.

Reference Number: PCCG-2023-039

Date Added: Dydd Gwener, 22 Mawrth 2024

Attachments: