Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn cytundeb y Prif Gwnstabl tan 31 Mawrth 2025 a chodiad cyflog o 3.5% o 1 Gorffennaf 2023.

Reference Number: PCCG-2023-012

Date Added: Dydd Mercher, 5 Gorffennaf 2023

Attachments: