Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cytuno i ddyfarnu cyllid tuag at swydd Swyddog Diogelwch Cymunedol Rhanbarthol am y cyfnod 1 Ebrill 2023 tan 31 Gorsenaff 2023.

Reference Number: PCCG-2022-051

Date Added: Dydd Iau, 11 Mai 2023

Attachments: