Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro cofnodion cyfarfod y Cynllun Lles Anifeiliaid a gynhaliwyd 25 Ebrill 2022 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2022-015

Date Added: Dydd Gwener, 20 Mai 2022

Attachments: