Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi cymeradwyo Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022-23 hyd 2024-25 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys.

Reference Number: PCCG-2021-033

Date Added: Dydd Iau, 9 Rhagfyr 2021

Details:

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn mabwysiadu a chydymffurfio â Chod Cyllid Cyfalaf Darbodus mewn Awdurdodau Lleol y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus (CIPFA) a Chod Ymarfer CIPFA ar gyfer Rheoli'r Trysorlys. Mae Strategaeth Rheoli'r Trysorlys 2022/23 - 2024/25 ac Arferion Rheoli'r Trysorlys wedi cael eu cytuno er mwyn cydymffurfio â'r codau.

Attachments: