Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd wedi cytuno i ymestyn cyllid Gwasanaethau Phoenix Domestic Abuse tan 31 Mawrth 2022.

Reference Number: PCCG-2021-019

Date Added: Dydd Llun, 27 Medi 2021

Details:

Ym mis Awst 2020 cyhoeddodd y Swyddfa Gartref ei Gronfa ar gyfer Rhaglen Cyflawnwyr Cam-drin Domestig. Prif nod y gronfa hon oedd cynyddu nifer y rhaglenni mewn ardaloedd lleol sy’n canolbwyntio ar gyflawnwyr cam-drin domestig a chadarnhau gwerthusiad o’r ymyraethau hyn. Hysbyswyd Swyddfa’r Comisiynydd bod y cais a gyflwynwyd am £205,469 yn llwyddiannus, a dyrannwyd y grant ar gyfer y cyfnod 1 Hydref 2020 tan 31st Mawrth 2021 ac fel amod o’r grant, cytunodd y Comisiynydd i neilltuo £195,347 i sicrhau bod y gwasanaethau’n cael eu darparu am 12 mis hyd at 30 Medi 2021.

Attachments: