Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu cofnodion cyfarfod y Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd a gynhaliwyd 14 Mehefin 2021 ac mae'n fodlon ar y cynnydd a wnaed.

Reference Number: PCCG-2021-015

Date Added: Dydd Llun, 16 Awst 2021

Details:

Mae'r Cynllun Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd yn gynllun statudol dan Ddeddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol Rhan 3 Adran 299 y mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, mewn ymgynghoriad â'r Prif Gwnstabl, yn gyfrifol amdano ac am ei oruchwyliaeth.

Attachments: