Ystyriodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ganfyddiadau'r arolwg cyhoeddus ar y praesept ar gyfer 2020/21 cyn pennu lefel y praesept ar gyfer 2020/21.

Reference Number: PCCG-2020-031

Date Added: Dydd Mawrth, 6 Hydref 2020

Details:

Helpodd canfyddiadau'r arolwg i lywio penderfyniad y Comisiynydd wrth bennu lefel y praesept ar gyfer 2020/21

Attachments: