Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i ddyfarnu arian o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar gyfer y cyfnod 1 Gorffennaf 2020 - 31 Mawrth 2021.

Reference Number: PCCG-2020-026

Date Added: Dydd Gwener, 7 Awst 2020

Details:

Roedd cofnod penderfyniad PCCG-2019-082 yn amlinellu penderfyniad y Comisiynydd i ymestyn grantiau 2019/20 am 3 mis hyd at 30 Mehefin 2020. Dyfarnwyd £21,000 i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru o'r gronfa Diogelwch Cymunedol a Throseddau Ieuenctid am gyfnod o 9 mis arall o 1 Gorffennaf 2020 tan 31 Mawrth 2021 er mwyn i waith yr Ymarferydd Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Throsedd Tân barhau

Attachments: