Cytunodd Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd i ddyfarnu'r contract ar gyfer darparu gwasanaethau Oedolyn Priodol i Hafal am dair blynedd gydag opsiwn i ymestyn am 12 mis arall.

Reference Number: PCCG-2019-076

Date Added: Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020

Details:

Mae hyn yn unol â pharagraffau 84-86 y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Attachments: