Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ddyfarnu'r contract ar gyfer System Rheoli Tystiolaeth Ddigidol i'r cyflenwr NICE Investigate mewn cydweithrediad â Heddlu De Cymru trwy'r Fframwaith G-Cloud a arweinir gan Wasanaeth Masnachol y Goron am gyfnod dechreuol o 24 mis gydag opsiwn i ymestyn am ddwy flynedd arall.

Reference Number: PCCG-2019-062

Date Added: Dydd Mawrth, 17 Rhagfyr 2019

Details:

Mae hyn yn unol â pharagraffau 20-21 Rheolau Sefydlog Contract yn y Llawlyfr Llywodraethu Corfforaethol.

Attachments: