Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi mynd i gytundeb dan adran 60 Deddf yr Heddlu (Gogledd Iwerddon) 1998 mewn perthynas ag ymadawiad y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd.

Reference Number: PCCG-2019-058

Date Added: Dydd Gwener, 25 Hydref 2019

Attachments: