Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid am 12 mis arall i Cymorth i Ddioddefwyr er mwyn parhau'r swydd Eiriolydd Caethwasiaeth Fodern a Masnachu Pobl yn ystod 2019-20 yn Connect Gwent.

Reference Number: PCCG-2019-054

Date Added: Dydd Mawrth, 12 Tachwedd 2019

Details:

Cost ar gyfer 2019-20: £34,000 (yn cynnwys cyflog staff, costau swyddfa, costau rheoli a phensiwn).

Attachments: