Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i wneud y swydd tymor penodol ar gyfer Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn swydd barhaol yn weithredol ar unwaith.

Reference Number: PCCG-2019-052

Date Added: Dydd Mercher, 2 Hydref 2019

Details:

Mae'r swydd wedi helpu Swyddfa'r Comisiynydd i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu gyda'r nod cyffredinol o barhau i godi proffil ac ymwybyddiaeth o'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd a chyflawni'r blaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throsedd.

Attachments: