Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ymestyn contract Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Gwent am un flwyddyn, hyd at 31ain Mawrth 2021.

Reference Number: PCCG-2019-032

Date Added: Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Attachments: