Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i roi cyllid grant a ddyfernir gan y Swyddfa Gartref i'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd i sefydliadau sy'n gweithio gyda Heddlu Gwent i ddarparu Ymyriadau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol yn ystod 2019/20.

Reference Number: PCCG-2019-031

Date Added: Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Details:

Mae'r cyllid untro wedi cael ei ddyfarnu i: Ymddiriedolaeth Crimestoppers - £42,376 * I gyflogi gweithiwr yn y gymuned i ddarparu'r Rhaglen Fearless mewn sefydliadau addysgol; ac * I ddarparu ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth Ymddiriedolaeth St Giles - £59,599 * I gyflogi gweithiwr achos i ddarparu ymyriadau mewn argyfwng i bobl ifanc a'u teuluoedd; ac * I ddarparu hyfforddiant i weithwyr proffesiynol Mae cyfanswm o £68,025 yn dal yn y broses o gael ei ddyrannu.

Attachments: