Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent wedi cytuno i ariannu'r gorwariant mewn perthynas â'r gwasanaeth dros dro a ddarparwyd gan Umbrella Gwent yn 2018/19 ac i ymestyn y ddarpariaeth dros dro am 9 mis tan fis Rhagfyr 2019.

Reference Number: PCCG-2019-029

Date Added: Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Details:

Mae proses gaffael wedi cychwyn i gymryd lle'r gwasanaeth; disgwylir na fydd contract newydd yn weithredol i ddarparu'r gwasanaeth newydd cyn mis Hydref 2019.

Attachments: