Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent wedi monitro'r gwaith craffu annibynnol a wnaed gan y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb ar ddefnydd Heddlu Gwent o bwerau stopio a chwilio a defnyddio grym.

Reference Number: PCCG-2019-015

Date Added: Dydd Llun, 18 Mawrth 2019

Details:

Digwyddodd ymarfer y Panel Craffu ar Gyfreithlondeb ym mis Hydref 2018.

Attachments: